Ställ en fråga

Funderar du själv på något om kost, nutrition & hälsa? Välkommen med din egna fråga nedanför. Om din fråga blir besvarad publiceras den i form av ett allmänt inlägg på vår hemsida samt sociala medier och nyhetsbrev.

VIKTIGT: Denna frågespalt är endast en generell informationstjänst och ersätter inte din kontakt med sjukvården, tag alltid kontakt med t. ex. vårdcentral, ordinarie dietist eller läkare vid sjukdom när du behöver hjälp.

Frågespalten är inte avsedd för akuta eller personspecifika frågor. Vi som skriver på FrågaDietisten.se gör detta ideellt vid sidan av ordinarie arbete och vi kan tyvärr inte garantera svar.