Bra arbetsmarknad för svenska dietister?

Publicerat söndag, 03 april 2011

Trots behov av dietister avsätts inte nog pengar till fler tjänster

Idag höll Dietisternas Riksförbund (DRF) årsmöte där många frågor diskuterades. En motion som diskuterades länge handlade om att minska antalet utbildningsplatser på Sveriges dietistutbildningar och därmed anpassa antalet  till nuvarande arbetsmarknad.

Denna motion grundade sig på nuvarande tuffa arbetsmarknad för dietister. Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) anger att det idag år 2011 råder överskott på nyutbildade dietister på arbetsmarknaden. Inför årsmötet gjordes av undertecknade en undersökning av sysselsättning hos de dietister som tagit examen år 2009 och 2010 från Göteborgs universitet. 40 % av de som svarade som tagit ut dietistexamen 2009-2010 svarade att de inte jobbar som dietister, av de som svarade att de arbetade som dietister hade endast 7.5 % fast anställning. 73 % av de tillfrågade svarade att det utbildas för många dietister gentemot tillgång på arbetsplatser.

Efter debatt och omröstning av deltagarna på mötet avslogs denna motion, en majoritet av deltagarna på mötet ville inte att DRF ska jobba för att minska antal utbildade dietister. Motioner och möteshandlingar kan läsas på drf.nu.

DRFs konferens pågår under måndag och tisdag 4 och 5  april på Burgårdens konferenscenter i Göteborg.

 1. #1 av esja, 2011-04-22 - 14:07

  Jag håller med om att det troligen utbildas för många dietister i dagsläget med tanke på tillgängliga anställningsplatser. Men min fråga är om man verkligen kan dra den slutsatsen efter en genomgång av bara ett lärosäte? I arbetsförmedlingens länk nämns att just området kring västra götaland (och norrland) har störst arbetslöshet och borde då slå igenom mer om Göteborgs Universitet undersöks.
  Hur tror du resultatet skulle ändras om alla nyutexaminerade senaste två åren var med?

 2. #2 av Iris Classon, 2011-04-22 - 16:17

  Utifrån den respons jag har fått från andra dietister är det lika illa överalt. En dietist fick inte fast anställning på 20 år, andra måste arbeta extra för att få in tillräckligt. Under årsmötet och kongressen i år kom det klart fram att arbetslösheten är stor, även för ‘äldre’ dietister med mer erfarenhet.
  För 10 år sedan utbildades endast hälften så många dietister enligt när dietistkolleger, och med tanke på att det inte blir många fler arbetsplatser skulle man kanske i alle fall inte öka antalet utbildningsplatser.
  Jag håller med dig, det hade varit grymt med mer svar från alla lärosäte, men vi fick avslag på vår motion från DRF om att utvärdera detta.

 3. #3 av Erik Hulander, leg dietist, 2011-04-22 - 16:45

  Jag har efterfrågat siffror från samtliga tre lärosäten och fått svar att de planerar att sammanställa en rapport senare i år.. Denna (eller del av?) planeras också publiceras i DietistAktuellt i höst.

  Det hade varit mycket intressant att se rådata på undersökningarna från samtliga orter.

  Oavsett vad dessa undersökningar kommer visa på så verkar det inte som att någon förändring i antalet utbildade kommer äga rum. Ett av huvudargumenten vid årsmötet var att det så fall skulle leda till mindre resurser (neddragning av personal?) på universiteten, ett annat att det skulle ge fel budskap utåt. Jag fick intrycket att dessa två argument ansågs viktigare än att matcha antal utbildade med behov på arbetsmarknaden.

 4. #4 av Iris Classon, 2011-04-22 - 19:16

  Tidigare i april var det en dietist tjänst ledig i Kungälv (självklart endast vikariat). Jag blev lite nyfiken på hur många sökande de hade fått in och ringde näst sista dagen. Över 40 sökande hade de fått in sist hon hade kollad. Även om Kungälv är ett fint ställe och sjukhuset är bra gissar jag på att det var arbetslösa dietister som sökte, och inte dietister som bara ville prova på något nytt.
  Ser fram emot att läsa rapporten, men är rädd att dom kommer snygga till statstiken. Själv tycker jag att arbetslösa dietister ger ett mycket fel budskap, och tycker inte det är rättvist att lägga över problemet på studenterna för att hålla kvar personalen. Verkar även som om de glömmer bort de ‘äldre’ dietisterna, det är svårare att vara arbetslös när man har barn, bil, hus och ja, allt det där.

 5. #5 av esja, 2011-04-26 - 20:25

  Tråkigt att det blev avslag från de andra lärosätena, hade varit mycket intressant att se annars.

  Jag kan förstå att en nerdragning på antalet studenter leder till mindre pengar till institutionerna och därmed färre antal doktorander och forskning som följd. Det sänder ju också en signal att inte ens utbildningen tror på att marknaden kommer öka, varför ska då andra tro på och jobba mot det? Men detta drabbar ju också studenterna om många hamnar utan jobb. Att lägga ner tid och pengar på en utbildning som inte kommer leda någonstans känns knepigt att motivera.

  Min årgång från Uppsala måste ha varit ovanlig. Nästan alla som sökt jobb har också fått det. Det var enbart en som inte lyckades. Därför funderade jag på om det även stämmer in på fler utexaminerade från Uppsala. Just placeringen i mellansverige kanske ger en lägre arbetslöshet och hjälper upp statistiken.
  Men det blir väl att vänta tills statistiken dyker upp i höst för svar (och ja, risken för tillsnyggade siffror finns)

(publiceras inte)