HDL-kolesterol och Alzheimers?

Publicerat tisdag, 28 december 2010

En nypublicerad studie av Christiane Reitz et al i Archives of neurology indikerar att högre värden av HDL-kolesterol är associerat med en lägre risk för att utveckla Alzheimers.

Studien bestod av 1130 personer över 65 år från Manhattan i New York som genomgick tester och blodprov under fyra år. Utav dessa blev 101 diagnostiserade med Alzheimers. Efter att ha justerat för olika faktorer kunde man se ett samband mellan HDL-kolesterol och Alzheimers. Reitz et al menar att de med denna studie har visat att det finns en koppling mellan högt HDL och lägre risk för Alzheimer även om det är svårt att fastslå mekanismen bakom. Tyvärr har liknande studier gett varierande resultat och det återstår fortfarande att se hur och om risken för Alzheimers påverkas av kolesterolnivåerna.

  1. Inga kommentarer än.
(publiceras inte)