Ställ en fråga

Funderar du själv på något om kost, nutrition & hälsa? Välkommen med din egna fråga.

VIKTIGT: Denna frågespalt är endast en generell informationstjänst och ersätter inte din kontakt med sjukvården, tag alltid kontakt med t. ex. vårdcentral, ordinarie dietist eller läkare vid sjukdom när du behöver hjälp.

Frågespalten är inte avsedd för akuta frågor, vi som skriver på FrågaDietisten.se gör detta ideellt vid sidan av ordinarie arbete och vi kan tyvärr inte garantera svar.

Ditt namn (nödvändigt)

Din mejladress (nödvändigt)

Ämne

Din fråga


Denna hemsida drivs helt och hållet ideellt. De flesta skribenterna har nu fullt upp med heltidsarbete och andra göromål, under den tid som återstår kommer alltså frågor besvaras endast sporadiskt. Har du en fråga du behöver svar på så be om remiss till dietist eller sök själv kontakt via vårdcentral eller annan mottagning där du är listad.