Hur sparas kroppens muskler under fasta?

Publicerat torsdag, 16 december 2010

Vad är några av de proteinsparande mekanismer som aktiveras vid fasta?

Hej! Jag utgår från att du menar total fasta, d.v.s. då man inte intar någon mat överhuvudtaget och enbart dricker vatten och/eller eventuellt liten mängd annan dryck.

Största muskelförlusten sker i början av en fasteperiod. Efter några dagar kommer kroppen anpassa sig för att både kunna tillgodose energibehovet hos viktiga organ samtidigt som den värdefulla muskelmassan sparas.

Leverns förråd av glykogen (kolhydratförråd) är förbrukat efter ca 24 timmars total fasta. Vid fortsatt fasta kan levern bilda ny glukos (blodsocker) från aminosyror, laktat och glycerol. Under en kortare fasteperiod (2-4 dygn) bibehålls blodsockernivån främst på bekostnad av kroppens proteinförråd (muskelförråd). Proteinet minskar i första hand i de vävnader där omsättningen är som störst (såsom levern, mag-tarmkanalen och bukspottkörteln). Endast 30 % av kroppens proteinförråd kan förbrukas, därefter försämras funktionen hos vitala organ (ex. hjärta och lever).  Fortsätter nedbrytningen kommer organen att svikta och s.k. kvävedöd inträffar. Om kroppen inte hade olika mekanismer för att spara på sitt protein skulle en livshotande situation uppstå efter 4-6 veckor.

Kroppen adapterar till en svältsituation genom att minska glukosomsättningen. Blodsockernivån sjunker initialt men stabiliseras och når en platå på 3-3,5 mmol/l efter 2-3 dagars fasta (normalt ligger värdena vid fasta under 5,6 och efter en måltid på upp till 8,7 mmol/l). Insulinnivåerna sjunker och glukagonnivåerna stegras vilket leder till en ökad frisättning av fettsyror från fettvävnaden. Levern kan använda fettsyrorna för att bilda ketonkroppar (alternativ till glukos vid svält eller vid dåligt inställd diabetes) som då blir kroppens främsta bränslekälla. I början av en faste/svältsituation är förhållandet mellan fett och proteinnedbrytning 2:1 (kroppen förbrukar alltså 2 g fett per 1 g protein) men när kroppen hunnit ställa om sig till ketonkroppsförbrukning ändras detta förhållande till 7,5 g fett per 1 gram protein.

Sammanfattningsvis kan man säga att efter några dagar utan tillförsel av mat så kommer metabolismen ställa om sig till en ökad förbränning av fria fettsyror. Dessa används för att bilda ketonkroppar i levern som ersätter glukos som huvudsaklig energikälla. Nybildning av glukos i levern reduceras och protein behövs inte i lika stor utsträckning som utgångsmaterial. Hur länge man kan överleva svält är givetvis individuellt och beror på mängd av både muskel och fettreserver.

Hoppas detta besvarar din fråga!

, , ,

  1. #1 av Sara, 2011-11-14 - 16:59

    Utmärkt förklaring!!! Bra jobbat.

(publiceras inte)