Kan kreatin vara skadligt för mig som är helt frisk?

Publicerat torsdag, 01 november 2012

Hej! Jag har en fråga angående Kreatin! Jag är 17 år gammal och har tränat hela mitt liv men kommit in på styrketräning de senaste åren. Nu är det så att jag vill börja ta kreatin. Är kreatin farligt för mig även ifall jag är 17 år och helt frisk? Kan det verkligen skada mina njurar ifall jag är helt frisk?

Mvh

Karl Andersson

 

Hej Karl.

Tack för din fråga. Det har börjat bli väldigt vanligt med kreatintillskott och det finns mycket forskning inom området. Framförallt finns det mycket forskning bland vuxna över 18 år.

Ett kreatintillskott kan bidra till mer effektiv styrketräning.

Kreatinet behövs i vår skelettmuskulatur (muskler) för att muskeln ska kunna arbeta maximalt och effektivt. Enkelt förklarat förbättrar kreatinet återbildning av den energi som muskeln förbrukar vid en kraftfull rörelse. Exempelvis vid styrketräning men också vid till exempel specifika kraftfulla rörelser/övningar inom fotboll. Då muskeln får en större kraft kan man öka motståndet och lägga på mer vikt vid träningen. Man kan även lyckas repetera styrkeövningen fler gånger. Dessa två faktorer i sin tur innebär att muskeln belastas med ett tyngre arbete, vilket ökar storleken på den specifika muskeln. Ett kreatintillskott kan därför bidra till en mer effektiv styrketräning.

Det kreatin som finns i överskott, och som kroppen inte kan tillgodogöra sig, kommer att försvinna ut ur kroppen via njurarna (och kissas ut). Som du själv nämner har det därför ifrågasatts om ett tillskott kan påverka njurarna negativt. I de fall då man har en ökad risk för att drabbas av njurproblem, exempelvis vid diabetes, högt blodtryck eller om man har en försämrad njurfunktion, bör man vara försiktig med ett tillskott och rådgöra med läkare. Däremot, om man är fullt frisk, tycks det inte finnas indikationer för  att njurarna skulle ta skada av ett kreatintillskott.

Generellt har man inte heller funnit bevis för att det finns några allvarligare bieffekter bland friska människor. Det som finns beskrivet är huvudsakligen rapporter om huvudvärk, illamående, besvär från mage och tarm och muskelkramper, men även en ökad kroppsvikt.

Eftersom forskningen huvudsakligen är utförd på friska män över 18 år, finns det tyvärr många frågetecken kring användandet i din ålder. Din kropp är fortfarande i ett stadium där den utvecklas, och du har en tillväxt och ämnesomsättning som kan skilja sig från den vuxna människans. Det kan därför finnas avvikelser på hur en kropp som inte är fullt utvecklad påverkas av ett tillskott.

Jag skulle därför starkt råda dig, och andra under 18 år, att avvakta med ett tillskott. Om du trots allt börjar med ett tillskott är det bra att ha följande i åtanke; alla människor är unika och kan reagera olika på ett intag. Även om man inte funnit allvarligare bieffekter i dagsläget ska man vara förnuftig och lyssna på sin kropp och vara försiktig!

Lycka till Karl!

, , ,

  1. Inga kommentarer än.
(publiceras inte)