Dietist i Norge?

Publicerat onsdag, 06 oktober 2010

Jag läser till dietist och ser att några av er läser/jobbar i Norge. Hur är möjligheten att få jobb som dietist i Norge? Måste man läsa till något? Motsvarar dietistprogrammet som finns i Sverige ernäringsfysiologi som finns i Oslo?

Och finns det motsvarade dietisttjänster på sjukhusen i Norge, som jobbar kliniskt?

Tacksam för svar.

Hej,

Den nuvarande svenska dietistutbildningen är som du vet tre år lång med möjlighet till magister-/masterexamen efter ytterligare ett respektive två år.

Nuvarande utbildning till klinisk näringsfysiolog är fem år lång och ges vid antingen Universitetet i Oslo eller Universitetet i Bergen. Jämfört med dietistutbildningen har dessa utbildningar en djupare naturvetenskaplig inriktning. De första terminerna läser studenterna läkarprogrammets kurser och riktar sedan in sig på nutrition under utbildningens senare del.

Utbildningen till klinisk näringsfysiolog i Norge är teoretiskt djupare än den svenska dietistutbildningen.

För att få norsk legitimation krävs masterexamen från någon av dessa två universitet. Har man utländsk masterexamen (eller likvärdig utbildning alternativt relevant erfarenhet) kan man ansöka om att få sina kvalifikationer utvärderade för att få legitimation. Det finns svenska dietister som har fått norsk legitimation. Det finns också dietister utan norsk legitimation som jobbar i Norge, oftast har då arbetsgivaren inte lyckats få tag på en klinisk näringsfysiolog.

Man kan i skrivande stund med examen från Göteborgs universitet, trots skillnader i kandidatexamen, söka till masterprogrammet på Universitetet i Oslo och då efter två år ta ut examen som klinisk näringsfysiolog. Jag råder dig att ta kontakt med studievägledare på respektive universitet för att se över möjligheter att ta norsk masterexamen.

Uppdatering 2014-10-30: Efter samtal med studiekonsulent på Universitetet i Oslo har jag idag fått information om att man i Oslo inte längre tar emot studenter med kandidatexamen från Göteborgs universitet. Utbildningen i Göteborg har granskats och anses inte ge de kunskaper som behövs. Övriga svenska dietistutbildningar har sedan tidigare dömts ut.

Utan norsk legitimation kan man dock fortfarande arbeta fritt med ikke-klinisk nutrition, till exempel preventivt mot friska. Se ett inlägg om arbetsmöjligheter på hemsidan till Norsk forening for ernæringsfysiologer, en förening som primärt arbetar för de med kandidat- och masterutbildning som inte kvalificerar till legitimation. Den norska organisation som motsvarar DRF kallas för Kliniske Ernæringsfysiologers Forening tilsluttet Forskerforbundet, och nås på www.keff.no. För att undvika missförstånd kan det noteras att “ernæringsfysiolog” samt “klinisk ernæringsfysiolog” är skyddade titlar.

Precis som i Sverige kan man jobba kliniskt både privat och på sjukhus, min erfarenhet är att själva arbetsrollen beror mer på arbetsplats än land och alltså är ganska snarlik. Hoppas du fått svar på din fråga!

, , ,

  1. Inga kommentarer än.
(publiceras inte)