Kost vid Crohns.

Publicerat onsdag, 08 september 2010

Hej!

Att man inte ska äta långa fibrer som sparris och svamp utan att ha hackat dem fint när man har Chrons har jag förstått. Men finns det någon forskning som visar hur man i övrigt bör äta om man har Chrons? Det jag först funderar på är om man har sett någon skillnad på om man äter mkt kött eller inte. Även om man bör minska intaget av socker.

Tack på förhand!

Mvh

Ida

Hej, Ida!

Hur man ska äta vid Crohns varierar en del från person till person. Beroende av var i mag-tarmkanalen man drabbas av Crohns påverkar vad man behöver tänka på vid kostintag. Det är också en skillnad i kostrekommendationerna beroende på om man är i en period av remission eller i en period av lättare till allvarligare skov.

Frukthinnor kan vara svårtuggade och kan därför orsaka stopp i en tarm med förträngningar.

Vid Crohns är det vanligt med malnutrition på grund av smärta vid matintag, matleda, malabsorption som en orsak av skadad tarmslemhinna, ökade förluster via tarmen och ett visst ökat energibehov på grund av inflammation. Mellan skoven är det därför viktigt att äta bra och näringsrik mat. Förr behandlades skov med ”Bowel rest”, fritt översatt ”magvila”, eftersom ett av de mer framstående symptomen vid Crohns ofta är diarré. Detta bör dock inte användas eftersom det riskerar att leda till ett försämrat näringstillstånd.

Vid lätta skov bör man följa de allmänna näringsrekommendationerna och äta en välbalanserad kost. På SLV’s hemsida kan du hitta en sammanfattning av de allmänna kostråden . Dietistkontakt kan vara bra då man kan få hjälp att lägga upp en kost som tillgodoser sina egna behov.

Vid förträngningar på grund av ärrvävnad i tarmen kan man behöva undvika trådiga och svårsmälta livsmedel som exempelvis frukthinnor från citrusfrukter med mera. Man bör dock alltid konsultera sin läkare eller dietist innan man börjar utesluta eller undvika vissa livsmedel. Det är viktigt att veta att det oftast inte är livsmedlet i sig utan konsistensen på livsmedlet som skapar problem.

Vid förträngningar i tarmen kan livsmedel med svårsmält konsistens leda till problem. Nötkött kan vara ett livsmedel med svårsmält konsistens då detta ofta är svårtuggat och senigt, vilket kan om otillräckligt tuggat, leda till stopp liksom fiberrika livsmedel. Vad gäller mängden kött som intas har jag tyvärr inte kunnat hitta någon information på om mängden spelar någon roll. Det bästa är att du konsulterar din läkare eller dietist i person för att avgöra hur du ska handskas med just nötköttet.

Vad gäller rekommendation av sockerintaget hos patienter med Chrons har jag inte hittat någon specifik rekommendation. De flesta studier som finns inom ämnet är gamla och har inte kunnat påvisa att socker skulle spela en så stor roll för personer med Chrons. Inte heller i en översiktsartikeln som publicerades i mars i år kunde man se några tecken på att ett uteslutande av socker skulle ha en positiv inverkan på sjukdomen. Enligt den allmänna rekommendationen för sockerintaget bör man inte överskrida ett dagligt intag av 50 g tillsatt socker i kosten på grund av att det ofta utgör ett näringslöst energitillskott. Som exempel motsvarar 50 g tillsatt socker sockerinnehållet i cirka 100 g blandat smågodis.

Hur just du ska förhålla dig till kosten och din sjukdom kan jag tyvärr inte svara på då jag har för lite information rörande hur din Crohns yttrar sig samt din livssituation. Som jag tidigare nämnt är det dock alltid viktigt med ett bra intag av tillräckligt med energi- och näringsrik mat vare sig sjukdomen är i vila eller under ett skov. De exempel jag ger här är rent generella och för att få hjälp och goda råd rörande just din kosthållning så är det lämpligt be din läkare om en remiss till en dietist.

, , , , , , ,

  1. Inga kommentarer än.
(publiceras inte)