Hur stor järndos kan man ta utan att riskera hälsan?

Print Friendly, PDF & Email

Hej,

1. Jag undrar hur stor järndos man kan ta per dag utan att det är en risk för hälsan.
2. En annan fråga, innehåller spirulina hemjärn eller icke hemjärn?

Hälsningar, Peter

Hej Peter!

Man bör inte inta stora doser av järn i form av kosttillskott utan samråd med sin dietist eller läkare.

För vissa näringsämnen kan höga intag orsaka negativa eller till och med toxiska symptom. Järn är ett av de näringsämnen som tillhör denna kategori. Regleringen av järn från kosten är mycket effektiv till skillnad från regleringen av absorptionen av större järndoser i järntabletter, som är mindre effektiv.
Detta innebär att man inte bör ta stora doser av järn i form av kosttillskott utan samråd med sin läkare eller dietist.

Svenska Livsmedelsverket har på sin hemsida tagit fram övre gränser för intaget av vissa näringsämnen. Värdena är gränser för högsta kroniska dagliga intag som bedömts som osannolikt att utgöra risk för negativa hälsoeffekter. Dessa värden har tagits fram för den vuxna normala och friska befolkningen men tyvärr föreligger det stor osäkerhet i många av gränsvärdena och de bör tolkas med försiktighet.

Det övre gränsvärdet för järn är 25 mg per dag varav detta är 10 mg utöver det vanliga järnintaget från kosten. För att besvara din fråga skulle du i teorin kunna ta ett supplement innehållande 10 mg järn om du i kosten intog 15 mg, eller totalt konsumera 25 mg järn via kosten. Jag avråder dig dock från att ta ett järntillskott utan att först konsultera din läkare eller dietist.

För att besvara din andra fråga är Spirulina en algsort från växtriket och därmed en icke-hemjärnkälla.

, , ,

  1. Inga kommentarer än.
(publiceras inte)