Är det skadligt att ha stenar i munnen?

Publicerat onsdag, 31 augusti 2011

Hej! Min kompis har sen hon blev gravid blivit besatt av att ha stenar i munnen. Jag tycker inte hon borde ha det för det känns som om det är skadligt för henne. Är de det?

Hej!

Din kompis verkar uppvisa ett beteende som är relativt vanligt bland gravida och barn. Detta sug efter att äta saker som inte anses vara livsmedel så som jord, stärkelse, krita, papper, tyg etcetera kallas pica. Orsaken till pica är fortfarande inte klarlagd, men en teori är att det beror på mineralbrist. Det finns ett samband mellan pica och järnbrist/anemi. Då järnbrist kan förekomma hos gravida kan det vara bra om din kompis kollar upp så att hon inte lider av järn- eller annan mineralbrist.

Pica innebär sug efter att äta saker som inte anses vara livsmedel.

Pica kan vara skadligt ifall personen äter något hälsovådligt. Eventuellt skulle stenarna, ifall de är rika på metall, kunna vara skadliga för henne och fostret. En metall som förekommer i olika bergarter är arsenik och denna är starkt giftig. Det finns även risk för bakteriell infektion ifall stenarna hon äter är smutsiga, vilket i värsta fall skulle kunna sprida sig till fostret. Hon måste även akta sig så att inte tänderna far illa.

Det är mycket viktigt att din kompis fortfarande äter vanlig mat och inte ersätter denna med stenar. Annars är risken stor att varken hennes eller fostrets energi- och näringsbehov tillgodoses. Jag skulle råda din kompis att försöka sluta ha stenar i munnen. Då personer med pica uppvisar ett mycket starkt sug är det nog bäst om hon söker professionell hjälp. Kognitiv Beteende Terapi (KBT) skulle troligen ge goda resultat.

, ,

  1. Inga kommentarer än.
(publiceras inte)