Tomaters pH-värde?

Publicerat måndag, 05 september 2011

Varför har tomater ett sånt lågt pH-värde som pH 5? Vad i tomaten är det som gör den sur och vad ger detta ämne kroppen?

Tomaters pH-värde påverkas av mognadsgraden. Ju mognare tomat desto högre pH-värde.

Tomaters (Solanum lycopersicum L.) pH-värde påverkas av mognadsgraden. Ju mer tomaten hinner mogna desto mindre sur blir den och desto högre blir dess pH-värde. Dock är tomater relativt sura även som mogna och ett pH-värde på 4.25 anses vara optimalt. Tomaters pH-värde har att göra med dess kvalitet och detta är något man mäter när man kvalitetsbestämmer olika tomatsorter. pH-värdet i tomater påverkas inte bara av mognadsgraden utan även av faktorer så som tomatsort, jordmån, säsong och odlingssätt.

När tomaten mognar minskar koncentrationen av äppel-, -citron och klorogensyra. Samtidigt ökar koncentrationerna av sockerarter, på grund av nedbrytningen av stärkelse, samt koncentrationerna av antioxidativa fenoliska syror. Ju mindre och mognare tomaten är desto högre antioxidativ effekt har den. Antioxidanter tros vara bra för hälsan och en kost rik på antioxidanter är förknippad med lägre incidens av kroniska sjukdomar.

, ,

  1. Inga kommentarer än.
(publiceras inte)