Den övre maximala rekommenderade gränsen för sockerintaget är ca 50 gram rent socker per dag. » Den övre maximala rekommenderade gränsen för sockerintaget är ca 50 gram rent socker per dag.

  1. Inga kommentarer än.
(publiceras inte)