Förstör kaffe vitamin C?

Publicerat onsdag, 16 december 2009

Hej! Jag har hört att om man dricker kaffe efter maten förstörs de c-vitaminer man just intagit i maten. Stämmer det och i så fall hur länge ska man vänta efter maten innan man kan dricka kaffe utan att förstöra c-vitaminerna? /Karin

Hej Karin!

Med vitamin C avses askorbinsyra och dess derivat. Vitamin C är en av de mest instabila vitaminerna och förstörs vid exponering av värme, ljus, alkaliska miljöer och luft. Vitamin C i frukt är ett undantag då det låga pH värdet i syrliga frukter skyddar vitaminet.

Intag av kaffe en timme före måltiden påverkar inte absorptionen av järn negativt.

Hur mycket vitamin C som absorberas är beroende av mängden man intar, hur snabbt vitaminet tar sig igenom matspjälkningssystemet samt närvaro av andra faktorer.

Askorbinsyra består av en kemisk förening som är besläktad med glukos. Man har i studier sett att flavonider (som finns i bland annat kaffe, te och kakao) har en hämmande inverkan på upptaget av glukos samt på askorbinsyra och dess derivat dehydroaskorbinsyra. Studierna pekar på att det är flavonidens struktur som är avgörande gällande dess hämmande effekt på vitamin C upptaget.

Flavoniden quercetin har visat sig vara extra effektiv i att hämma upptaget av vitamin C. Quercetin är en flavonid som finns i större mängder i te. Därmed finns det grund för att vissa flavonider hämmar vitamin C upptaget. Tänk på att dessa studier är gjorda in vitro (konstgjord miljö) och att det därmed är svårt att säga om resultatet skulle vara likadant in vivo (levande organism). I en råttstudie av Song et al där man undersökte flavoniders inverkan på vitamin C upptaget såg man en effekt när flavoniderna intogs samtidigt som vitamin C.

Kaffebönan är rik på flavonider, speciellt klorogensyra. En kopp kaffe på 200 ml kan innehålla från 20 till 675 mg klorogensyra beroende av typ av kaffe. Just klorogensyra har visat sig kunna blockera glukosupptaget. Det finns däremot inga direkta studier som jag kunnat finna där själva kaffets, eller klorogensyrans, påverkan på vitamin C har undersökts.

De slutsatser vi kan dra av ovanstående är följande:
– Flavonider, speciellt quercetin som finns i te, har en hämmande effekt på vitamin C upptaget.
– Flavoniderna i kaffe hämmar glukosupptaget, men det finns (så vitt jag vet) inga studier gjorda på kaffets hämmande effekt på just vitamin C.
– Flavonidernas hämmande effekter på upptaget av vitamin C verkar störst om det intas i samband med måltid.

Sammanfattningsvis så är svaret att det inte verkar finnas bevis för att kaffe i sig förstör vitamin C. Däremot finns det studier som stöder att bl.a. flavoniden quercetin i te hämmar upptaget. Eftersom den hämmande effekten av flavonider i kaffe och te påvisats när de intas i samband med måltid verkar det logiskt tro att effekten skulle minska om dryck och mat intogs vid olika tillfällen. Hur stort tidsspann som skulle behövas kan jag däremot inte avgöra.

Jag skulle råda dig att inte oroa dig över att du förstör vitamin C när du dricker ditt kaffe. Hoppas att kaffet smakar!

Referenser:
Aimée et al. (2009). Acute Effects of Decaffeinated Coffee and the Major Coffee Components Chlorogenic Acid and Trigonelline on Glucose Tolerance. Diabetes Care. 32 (6): 1023-25
Clifford et al. (1999). Chlorogenic acids and other cinnamates. Nature, occurrence and dietary burden.  Journal of the Science of Food and Agriculture. 79: 362-72
Park et al. (2000). Intracellular Accumulation of Ascorbic Acid Is Inhibited by Flavonoids via Blocking of Dehydroascorbic Acid and Ascorbic Acid Uptakes in HL-60, U937 and Jurkat Cells. The Journal of Nutrition. 130: 1297-1302
Song et al. (2002). Flavonoid Inhibition of Sodium-dependent Vitamin C Transporter 1 (SVCT1) and Glucose Transporter Isoform 2 (GLUT2), Intestinal Transporters for Vitamin C and Glucose. The Journal of Biological Chemistry. 277 (18): 15252-60
USDA Database for the Flavonoid Content of Selected Foods (2003) URL: http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/Data/Flav/flav.pdf (2009-11-26)

, , , , , , , , , ,

  1. Inga kommentarer än.
(publiceras inte)