Är celiaki/glutenintolerans livslångt?

Publicerat tisdag, 17 augusti 2010

Hej! Jag är glutenallergiker och har varit det hela mitt liv. Alltid när jag åt något med gluten i fick det konsekvenser, som att jag t.ex. spydde upp maten igen, fram tills jag var ca 12 år gammal. Idag är jag 16 år gammal och jag känner inget alls längre. Jag kan äta hur mycket som helst utan att något händer. Jag förstår att man är glutenallergiker hela sitt liv, men kan jag äta mat med gluten i utan att det skadar mej omedvetet?
Mvh Lina

Hej Lina,

Din fråga är knepig eftersom jag inte vet vilken typ av diagnos du har fått. Det finns nämligen flera olika diagnoser som innebär att man inte tål gluten. Dels celiaki/glutenintolerans som är en autoimmun tarmsjukdom där man får en T-cellsmedierad reaktion i tarmen av gluten. Dels glutenallergi som är en IgE-medierad spannmålsallergi liksom veteallergi. Båda tillstånden kan ha liknande symtom. Tyvärr kallas celiaki/glutenintolerans ofta felaktigt för glutenallergi, vilket gör att jag inte vet helt säkert hur jag skall svara på din fråga.

Om det rör sig om IgE-medierad spannmålsallergi så kan man utveckla tolerans med tiden, vilket också är ganska vanligt att man gör. Om det däremot är celiaki/glutenintolerans så anses denna sjukdom vara livslång.

Vete är ett av de spannmål som innehåller gluten

Forskningen går dock framåt, och idag tror man att celiaki/glutenintolerans möjligtvis kan läka ut tillfälligt. Detta är väldigt svårt att studera, så man vet ännu inte säkert hur det ligger till. Men man har sett patienter med diagnosen celiaki/glutenintolerans som har kunnat börja äta glutenhaltig kost igen utan att tarmen skadas. Dessa patienter har vanligtvis utvecklat en skada i tarmen igen så småningom, men det har kunnat ta 10 år eller så.

Jag rekommenderar att du söker läkare för att få hjälp, gärna en magtarmspecialist men även en magtarmintresserad allmänläkare borde gå bra. Till att börja med bör du få ta ett blodprov på ett ämne som heter transglutaminas. Detta kan påvisa om tarmen är skadad av gluten på grund av celiaki/glutenintolerans. Om det är förhöjt måste du återgå till att äta glutenfritt även om du inte har symtom. Om provet är normalt bör du utredas med tarmbiopsi efter att du har ätit glutenhaltig kost dagligen i minst 3-8 veckor. Visar det sig då att din tarm är oskadad trots glutenhaltig kost kan du fortsätta att äta gluten. Men du bör vara uppmärksam på om symtom för gluten återkommer, och du bör ta blodprovet transglutaminas då och då för att se att det fortsatt är normalt. Om du har celiaki/glutenintolerans som läkt ut är det ett tillstånd vi i dagsläget inte vet mycket om och man får nog anta att skadan kan komma tillbaka.

, , ,

 1. #1 av ElisabethPuur, 2013-03-04 - 16:19

  Det här var ett riktigt dåligt svar, farligt också.

 2. #2 av Erik Hulander, leg dietist, 2013-03-04 - 17:29

  Hej Elisabeth, på vilket sätt menar du att svaret ovan är dåligt?

 3. #3 av ElisabethPuur, 2013-03-04 - 18:34

  Hej Erik, jag skulle aldrig ens tänka tanken att den glutenintolerantes arm plötsligt skulle kunna fungera igen … se kopia från texten ovan …

  idag tror man att celiaki/glutenintolerans möjligtvis kan läka ut tillfälligt. Detta är väldigt svårt att studera, så man vet ännu inte säkert hur det ligger till. Men man har sett patienter med diagnosen celiaki/glutenintolerans som har kunnat börja äta glutenhaltig kost igen utan att tarmen skadas. Dessa patienter har vanligtvis utvecklat en skada i tarmen igen så småningom, men det har kunnat ta 10 år eller så.

  Om det tar upp till tio år innan det visar sig i vadå för symptom? att man inte tål gluten igen, så kan man lugnt räkna med att man har en rejäl inflammation i hela kroppen. Man har säkert också dränerats på fett, vitaminer och mineraler. Man har mao ett taskigt immunförsvar. Inflammation som står under många år ger sjukdom, det finns inget tvivel om det. Det är som sagt inte bara att läsa “lite klinik”, man måste tänka logiskt också. Det kan gå många år med helt utplånade villi utan symptom.

  Jag skulle faktiskt vara rädd att förlora min legitimation om jag givit ett sådant råd. Och jag skulle ännu hellre sett en möjlighet att skriva det här svaret privat, men hittar ingen adress för kontakt.

 4. #4 av Nanna Mossberg, leg dietist, 2013-03-06 - 18:46

  Om denna tonåring har haft en IgE-förmedlad glutenallergi (spannmålsallergi) och har utvecklat tolerans, så är det inte något problem för henne att äta gluten/spannmål igen. Allergi är inget statiskt tillstånd. Både barn och vuxna kan utveckla tolerans. Jag har sett detta många gånger under den tiden jag jobbade på Allergimottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

  Och är det diagnosen celiaki hon har fått som barn, så tar det inte 10 år innan man ser att transglutaminasantikropparna blir förhöjda om hon äter gluten. Om hon går till läkaren för att ta nya prover och undersöka hur det ligger till, är det också mycket möjligt att blodprovet transglutaminasantikroppar är kraftigt förhöjt trots att hon är symptomfri, om det nu är celiaki som blev diagnosticerat när hon var barn. Då får hon svart på vitt att hennes tarm skadas och att det är viktigt att hon fortsätter att äta glutenfritt trots att hon inte får symptom.

  Att det förekommer att celiaki verkar läka ut för att sedan återkomma efter några år, är inte något påhitt från min sida. Det är specialistläkare på området som har upptäckt detta hos en del tonåringar med celiaki sedan barndomen, och de har följt upp dem väldigt noga. Dessa ungdomar har inte gått omkring med inflammationer i kroppen eller en leaky gut. De har följts upp väldigt noga av specialistläkare.

  Naturligtvis skall man vid sådana här frågeställningar ha kontakt med en läkare, helst en gastroenterolog, för att få hjälp med sin situation. Det skriver jag också.

(publiceras inte)