Glass med mindre än 0.02% gluten vid celiaki

Publicerat onsdag, 11 maj 2011

Hej!

Jag har ätit glass på MAX med choklad top som innehåller mindre än 0,02% gluten, betyder det att jag har brutit dieten? Får jag äta den där glassen?

Tack på förhand!

 

Gränsen för gluteninnehåll i de produkter som får saluföras som lämpliga för dem med celiaki (glutenintolerans) har sänkts till 100 mg/kg.

Hej!

Gränsen för gluteninnehåll i de produkter som får saluföras som lämpliga för dem med celiaki (glutenintolerans) har länge varit 200 mg/kg (ppm). Nu har gränsen sänkts till 100 mg/kg.

Om chokladtoppingen som du uppger innehåller mindre än 0,02 % gluten skulle den kanske uppfylla kraven för de gamla reglerna men kanske inte för de nya. Detta eftersom 0,02 % är detsamma som 200 mg/kg och om innehållet är mindre än 200 mg/kg skulle det anses helt okej att konsumera för den som har celiaki enligt de gamla reglerna.

Om producenten har någon gluteninnehållande ingrediens i sin fabrik får ingen produkt därifrån märkas med benämningen Glutenfri. Kanske är innehållet mycket lägre än 200 mg/kg men de har valt att ange den gräns som fram till årsskiftet gäller för produkter som saluförs till dem med celiaki. Från årsskiftet 2011/2012 gäller de nya reglerna fullt ut, som säger att produkter som innehåller max 20 mg/kg (0,002 %) får märkas med benämningen Glutenfri och produkter som innehåller max 100 mg/kg (0,01 %) får märkas med Mycket Låg Glutenhalt.

Benämningen “under 0,02 % gluten” kan vara ett sätt för tillverkaren att upplysa om den låga mängden gluten i produkten, så att man själv kan ta ställning.

Om man tar med i beräkningen den lilla mängd chokladtopping som du fått i dig genom att äta den här glassen från MAX så skulle jag säga att det är helt ok för dig, du har inte brutit din diet.

Man vet att toleransen inte är noll men de mycket små mängderna gluten som tarmen kan klara av utan att skadas ger inte utrymme för slarv. Att producenterna märker sina produkter på detta sätt när de inte uppfyller kraven för att märka sina produkter med Glutenfri eller Mycket Låg Glutenhalt är något som kan vara värdefullt för dem som har celiaki, förutsatt att man kan tolka denna typ av information.

, ,

  1. Inga kommentarer än.
(publiceras inte)