Hur farligt är det att slarva med kosten vid celiaki?

Publicerat måndag, 08 november 2010

Hej!
Jag fick diagnosen glutenintolerans när jag var 20år, idag är jag 23 och har börjat experimentera lite med att äta lite gluten då och då och än så länge har jag inte känt av några kramper som jag brukade göra förut. Saken är att jag har hört att man kan förstöra tarmen på sikt om man gör så här, stämmer det?

Hej,

Din fråga är inte helt lätt. Det troligaste är att du skadar tarmen varje gång du slarvar med din glutenfria kost. Några symtom behöver inte uppstå. Man vet dock inte helt säkert hur farligt det är men eftersom komplikationerna som kan uppstå av en helt obehandlad celiaki är allvarliga så rekommenderas strikt diet och att man undviker att slarva.

Det som gör frågan svår är att det verkar som om en del personer som får diagnosen celiaki (glutenintolerans) utvecklar tolerans efter ett tag och kan äta normalkost igen. Dock verkar celiakin komma tillbaka efter några år. Detta fenomen är inte tillräckligt studerat för att kunna sägas något säkert om ännu.

Bilden visar biopsi (provtagning) från en skadad tarm

För din hälsas skull rekommenderar jag att du tar kontakt med din läkare för diskussion och för att göra uppföljande prover. Visar dessa att du får en skada i tarmen bör du hålla strikt diet. Visar de däremot att du verkar ha utvecklat tolerans kan du äta normalkost men bör vara uppmärksam på att celiakin kan återkomma. Du bör hur som helst ha  regelbunden kontakt med en läkare som har goda kunskaper inom området. Risken är att du äventyrar din hälsa på sikt om du experimenterar med detta på egen hand.

Ta hand om dig!

 1. #1 av ElisabethPuur, 2013-03-04 - 16:24

  Jag skulle aldrig som läkare ge ett sådant här svar. Självfallet finns det många odiagnosticerade glutenintoleranta utan symptom. Alla får inte mag-tarmsymptom, en del får psykiska problem, ångest, depression, social fobi … Men konsekvenserna är förödande för hälsan om man låter sig få en “leaky gut”. Man får brist på i princip allt. Gluten är en fullständigt onödig ingrediens i livet.

 2. #2 av Nanna Mossberg, leg dietist, 2013-03-06 - 18:55

  Javisst finns det många odiagnosticerade personer med celiaki som går utan symptom eller med diffusa symptom. Jag är mycket väl medveten om att alla inte får magtarmsymptom. Denna person har dock en diagnosticerad celiaki, och jag rekommenderar också att ta kontakt med läkare för provtagning och diskussion.

  Hänvisar till mitt svar 2013-03-06; 18.46:
  http://fragadietisten.se/overkanslighet-2/allergier/ar-celiakiglutenintolerans-livslangt#comment-1876

  Här på Fråga Dietisten får vi många frågor där vi rekommenderar att personerna tar sin fråga vidare till läkare.

(publiceras inte)