Hur mycket glutenfritt bröd är okej?

Publicerat tisdag, 08 januari 2013

Hej!

Jag är glutenintolerant, och äter mycket glutenfritt bröd, eller rättare sagt bröd med mycket låg glutenhalt, då t ex Frias och Sempers bröd baseras på vetestärkelse. Jag undrar hur mycket bröd jag kan äta på en dag utan att komma upp i ett glutenintag där min kropp tar skada.

Ibland hör jag att man som glutenintolerant ska “känna sig fram” när det gäller t ex produkter som kan innehålla spår av gluten, men jag har inga som helst akuta symptom av min celiaki. Jag märker inte när jag får i mig gluten, så hur vet jag hur mycket som är för mycket?

Vänliga hälsningar
/Maja

 

Hej Maja,

Forskning har visat att känsligheten verkar ligga någonstans mellan 10 och 50 mg (milligram) gluten per dygn för dem som har celiaki. Exakt var en individs “gräns” för glutenintag är inte möjligt att säga, inte idag i alla fall.

När det gäller begreppen “glutenfri” och “mycket låg glutenhalt” så innebär de olika gränsvärden för hur mycket gluten produkter som saluförs som lämpliga för personer med celiaki får lov att innehålla. Om produkten är märkt “glutenfri”får den innehålla max 20 ppm gluten, det vill säga max 20 mg gluten per kilo av produkten. Är produkten märkt “mycket låg glutenhalt” får den innehålla max 100 ppm gluten, det vill säga max 100 mg gluten per kilo av produkten.

Man bör veta att producenterna gärna har marginal till gränsvärdena. Eftersom glutenhalten i till exempel vetestärkelse kan ha en viss naturlig variation, kan inte producenten riskera att råka hamna över gränsvärdet. De som väljer att märka produkterna med “mycket låg glutenhalt” klarar inte att med säkerhet ligga under 20 ppm i alla lägen. Det betyder inte att deras produkter nödvändigtvis ligger nära 100 ppm. De kan lika gärna ligga runt 20 ppm, men med värden både över och under vilket gör att de inte vågar satsa på benämningen “glutenfri”.

De producenter som märker produkterna med “glutenfri” har produkter som ligger någonstans mellan 0 och 20 ppm gluten, troligtvis med viss marginal till 20. För närvarande är analysens känslighet sådan att man kan mäta glutenhalter ner till 5 ppm gluten. Om glutenhalten är lägre får man inget värde, det vill säga man kan inte mäta sig fram till att glutenhalten är noll. Man kan bara säga att värdet är under detektionsvärdet.

De bröd du nämner, från Fria och Semper, märks med “glutenfri”, och innehåller därför max 20 ppm gluten. Frias formbröd väger 500 gram, och kan därför innehålla max 10 mg gluten per bröd. Eftersom maxgränsen är 20 mg gluten per kilo, blir maxmängden i ett bröd som väger ett halvt kilo 10 mg gluten. Det är dock inte troligt att det faktiskt innehåller så mycket. En kvalificerad gissning är att det kan innehålla kanske 4-8 mg gluten per bröd. Så även om du tillhör de mest känsliga som kanske bara tål ca 10 mg gluten per dag, så skulle du då kunna äta ett helt sådant glutenfritt bröd varje dag.

Men detta är en helt teoretisk beräkning. Jag kan inte säga säkert hur mycket bröd du kan äta. Om du äter mer än ett helt formbröd per dag, eller äter väldigt mycket olika produkter som är baserade på vetestärkelse, kan du för säkerhets skull ta ett blodprov för att se om din kost är tillräckligt glutenfri. Detta blodprov heter transglutaminasantikroppar och brukar bli förhöjt om man får i sig för mycket gluten när man har celiaki. Om det blodprovet är normalt och du inte har några symptom, så kan du lugnt fortsätta att äta den stora mängden vetestärkelsebaserade glutenfria produkter som du önskar.

Min erfarenhet är att det är ovanligt att man behöver begränsa sitt intag av glutenfria vetestärkelsebaserade produkter när man har celiaki. Men det finns ett fåtal, och de har vanligtvis symptom som leder dem till denna insikt.

Hoppas denna information kan hjälpa dig så att du känner dig trygg med din glutenfria kost!

, ,

 1. #1 av Jeanette, 2013-04-12 - 14:15

  Hej!
  Jag tycker att du som dietist har skrivit en ovanligt insiktsfullt svar på frågan om man kan äta för mycket vetestärkelse.
  Jag har bara en synpunkt och det handlar om att personerna som inte tål vetestärkelse är faktiskt inte så få som dietister samt celiakiförbundet tycks tro. Dels har inte celiakiförbundet någon statistik på uppdelningen mellan dem som tål/ inte tål vetestärkelse, dels är det så att många som äter vetestärkelse vet inte om att de inte tål det förrän de har testat alternativet.

  Tyvärr är den allmänna uppfattningen den att om man inte har besvär från sina tarmar så är man “frisk” och ok. Jag har däremot bevittnat flera personer som har provat på att äta naturligt glutenfritt istället för vetestärkelse som efter detta har blivit friska från symptom som de tidigare inte alls förknippat med sin celiaki, såsom svullna händer, svullna leder, vätskeansamlingar i kroppen, dov trötthet mm. Många symptom som kan härledas till en dold inflammation i kroppen som vidmakthålls vid ett glutenintag på 20 ppm. Dessa personer finns aldrig registrerade någonstans. Så ett visst mått av försiktighet vid uttalande om att de flesta tål vetestärkelse borde vara på sin plats är min personliga uppfattning.

  Egentligen tycker jag att när man är nydiagnosticerad borde man rekommenderas att äta en naturligt glutenfri samt laktosfri kost för att få till en snabbare läkning av tarmen och se till att näringsupptaget snabbt kommer tillbaka på en hög nivå. När detta är uppnått kan man sen prova sig fram till vilken mängd vetestärkelse man tål.

(publiceras inte)