Är det ofarligt med LCHF-kost under amning?

Publicerat måndag, 24 september 2012

Hej! Jag undrar vad du anser om att äta LCHF-kost vid amning? Jag har gjort det under fem veckor, jag började då min son var tre veckor. Han har mått bra under tiden! Sedan blev jag lite orolig för ett för lågt kolhydratintag för min sons utveckling och har under den sista veckan lagt till grovt bröd, quinoa och rotfrukter. Jag gick då upp 1,1 kilogram och både han och jag har varit mera gasiga. Kan det påverka hans utveckling att jag inte äter så mycket kolhydrater? Jag vill gärna återgå till LCHF för då mådde jag bättre!

Tacksam för snabbt svar/Rebecka

 

Hej Rebecka!

LCHF-kost under amning?

Det är inte konstigt att du är fundersam eftersom det inte är så vanligt med ammande kvinnor som äter strikt LCHF-kost, och det är i det närmaste obefintligt med vetenskapliga studier på området. Det är därför svårt att ge dig ett enkelt ja- eller nej-svar. Däremot kan jag redogöra i en lite längre utläggning nedan för det lilla jag hittat på området efter en snabb sökning i den vetenskapliga databasen PubMed. Därefter kan du själv ta ett beslut hur du vill göra.

I ”Editor’s Note” till den vetenskapliga tidskriften Journal of Human Lactation från 2004 diskuterar två forskare kring säkerheten av att äta lågkolhydratkost under amning. De skriver att det inte finns några studier som utvärderat detta och att man därför endast teoretiskt kan spekulera i frågan. En farhåga de lyfter fram handlar om minskad mjölkproduktion, eftersom studier på kor visar ett starkt samband mellan ketos och minskad mjölkproduktion. Det understryks dock att mjölkkor är en dålig modell för att utvärdera sambandet i människa eftersom de har ett mycket högre procentuellt behov av glukos för att kunna producera laktos i sin  mjölk.

Vidare spekulerar författarna i att förhöjda nivåer av ketoner i kroppen skulle kunna förändra lukten och smaken av mjölken, vilket i sin tur skulle kunna minska barnets mjölkintag. Liknande fenomen har setts hos mammor som tränat hårt och fått höga nivåer av mjölksyra i blodet, vilket ledde till att barnen åt mindre än vanligt. Det minskade intaget kompenserades däremot vid nästa amningstillfälle när mammorna varvat ner och mjöksyrenivåerna sjunkit.

Enligt artikelförfattarna förespråkar de flesta lågkolhydratanhängare inte en strikt begränsning av kolhydrater under amning. Författarna menar dock på att den lite mildare begränsningen som ofta rekommenderas (50-60 g/dag) ändå troligtvis resulterar i ketos, och vågar därmed inte utesluta en eventuell risk.

Utöver de potentiella riskerna med höga nivåer av ketonkroppar poängterar artikelförfattarna att det finns risk för brist på vitaminer och mineraler vid konsumtion av LCHF-kost. Näringsbrist är särkilt olämpligt för ammande kvinnor, vilka har ett ökat behov av ett antal näringsämnen. Författarna har fog för sin farhåga eftersom det finns studier på lågkolhydratkost som visat att studiedeltagarna inte fått i sig tillräckliga mängder av vissa vitaminer och mineraler. Däremot tycker jag det är viktigt att framhålla att risken kan vara minst lika stor för personer som äter vanlig kost, särskilt när man vill begränsa kaloriintaget för att gå ner i vikt. Att det går att täcka behovet av vitaminer och mineraler gott och väl både på en LCHF-kost och en mer kolhydratrik kost kan du läsa om i mitt inlägg ”Utvärdering av två månaders LCHF-kost – personliga erfarenheter”. Jag var dock noga med att inkludera en mycket stor mängd av de ”tillåtna” grönsakerna samt fisk och en del nötter, frön och bär i LCHF-kosten, vilket resulterade i ett dagligt kolhydratintag på 50-60 gram (11 E%).

Idag, åtta år efter att ”Editor’s Note” (som jag refererat till ovan) skrevs, hittar jag fortfarande inte någon studie på människor där effekten av en strikt LCHF-kost under amning utvärderats. Det närmaste jag kommer är en studie med sju ammande kvinnor som fått äta en kolhydratreducerad högfettskost med 107 gram fett (54 E%) och 137 gram kolhydrater (31 E%) per dag. Mjölkens volym och bebisarnas intag skiljde sig inte åt jämfört med när de åt vanlig kost (59 E%, 265 g kolhydrater; 26 E%, 51 g fett per dag). Innehållet av kolhydrater i mjölken skiljde sig heller inte åt mellan de olika tillfällena, trots stora skillnader i mammornas kolhydratintag. Fett- och energiinnehållet var däremot högre i mjölken när mammorna åt högfettkost. Det betyder att bebisarna fick i sig mer energi när mammorna åt högfettkost jämfört med när de åt vanlig kost. Ett annat intressant resultat av studien var att mammorna förbrände mer energi under högfettkosten jämfört med när de åt lågfettkost, trots att kaloriunderskottet var detsamma.

Från den här studien kan man varken säga att det är negativt eller positivt för en ammande kvinna att vara i ketos eftersom kolhydratintaget var relativt högt. Däremot visar den att det skulle kunna vara fördelaktigt med en viss kolhydratbegränsning samt ett högt fettinnehåll i ammande kvinnors kost med avseende på viktnedgång hos mamman och energiintag hos barnet. Vad en extra hög andel fett (som för många LCHF:are innebär främst mättat fett) i bröstmjölken har för betydelse för barnet på lång sikt med tanke på utveckling av hjärt-kärlsjukdom kan man bara spekulera i. Min gissning är att vissa forskare skulle säga att det inte har den ringaste betydelse, medan andra skulle vara rädda för en ökad risk.

Utöver studien på de sju kvinnorna hittade jag några studier på möss, vilka dock är väldigt svåröversatta till människor eftersom vi är två olika arter samt att deras foder består av rena fettsyror och sockerarter/stärkelse och liknande, och inte “riktig mat”. Dessutom innehöll ”LCHF-fodret” även en högre andel protein (dvs LCHFHP-foder) i två av de tre studierna jag hittade jämfört med kontrollfodret, vilket inte stämmer överens med tanken bakom LCHF där proteinmängden ska vara oförändrad. Den ena studien pekade på en minskad muskeltillväxt hos de ammande musungarna till mammorna på LCHFHP-fodret. Den andra studien visade istället fördelaktigt på minskade nivåer av triglycerider i levern hos musungar vars mammor fått LCHFHP-foder (kosten var berikad med fleromättade fettsyror). Den tredje studien jämförde ett lågfettfoder med ett högfett- och ett normalfettfoder, där sockerinnehållet var i det närmaste lika. Den studien visade att musungar till mammor som ätit lågfettfoder under amningen var mindre än musungar vars mammor ätit vanligt musfoder eller foder med hög fetthalt. Storleken jämnade ut sig när musungarna slutade amma och började äta foder. De mindre mössen som ammats av mammor på lågfettfoder valde då foder med högre fetthalt i större utsträckning än de som ammats av mammor som ätit foder med normal och hög fetthalt.

Som du märker hittade jag inte mycket vetenskap på området så du kan enbart utgå från hur du och din bebis mår för stunden, och dessvärre vara oviss om vad framtiden, enligt vetenskapen, kommer att utvisa. Om du väljer en strikt LCHF-kost råder jag dig att berätta det för din barnavårdscentral så att de kan ha extra uppsyn över tillväxt och andra tecken på eventuellt negativa effekter. Men samtidigt vara öppen för möjligheten att både du och ditt barn kommer att frodas och må utmärkt. Vad gäller dina val av kolhydratkällor tycker jag du verkar göra kloka val då du väljer oraffinerade, näringsrika livsmedel. Däremot är det tyvärr så att liknande livsmedel ofta ger upphov till gaser, särskilt om man är ovan att äta dessa livsmedel. Det beror på att de innehåller exempelvis fibrer och polyfenoler, vilka har en rad hälsofrämjande egenskaper och som är mat till nyttiga tarmbakterier som producerar gas. Skulle du till exempel välja vitt ris istället för quinoa och vitt bröd istället för fullkorn, skulle gaserna troligtvis minska. Dock på bekostnad av ett högre blodsockersvar och avsaknad av flera näringsämnen och fytokemikalier.

Det kan vara lätt att tro att din viktuppgång på 1,1 kilogram skulle bero på ett ökat insulinpåslag under den vecka du började äta mer kolhydrater. Men inte i någon av alla studier jag läst, där en lågkolhydratdiet visat en effektivare viktnedgång jämfört med en kolhydratrik diet med lika stort kaloriunderskott, har studiedeltagarna tappat ett helt kilo fettvikt mer i veckan än den andra gruppen. Det dryga kilogram du gått upp under veckan beror sannolikt istället på att den större mängd kolhydrater du ätit lagrats upp som glykogen och bundet vatten i musklerna. Däremot finns det en risk då du börjar ta in kolhydratrika livsmedel i en LCHF-kost att du får i dig mer energi än tidigare om du bara lägger till dessa livsmedel utan att minska på något annat, och därmed går upp i vikt på sikt. Likaså om du byter ut exempelvis energifattig broccoli mot mer energirika sädeslag eller potatis/rotfrukter, men fortsätter med samma mängd kött och feta såser.

Till sist vill jag understryka att en kraftig viktnedgång (mer än 0,5 kg/v) under amning inte rekommenderas eftersom det frigörs fettlösliga gifter som varit upplagrade i fettväven. De frigjorda gifterna kan gå över från mammans blod till bröstmjölken och ett litet barn är extra känsligt för olika typer av gifter.

Jag önskar dig lycka till!

, ,

 1. #1 av Bosse, 2012-09-24 - 16:49

  Rebecka. Om du äter naturlig mat som gör att du mår bra, på vilket sätt kan detta vara farligt för ditt barn? Om man äter mat som gör en sjuk och sedan ammar sitt barn så skulle jag vara orolig. Eskimåer hade förr i tiden inga kolhydratkällor och deras släkte överlevde generation efter generation utan dagens välfärdssjukdomar!

 2. #2 av KNJ, 2012-09-30 - 05:16

  Tack Karin för en bra genomgång! 🙂

  Rebecka, inuiterna låg på runt 7 E% av kolhydrater, alltså relativt lågt. Förövrigt är det en blandad kompott men jag har läst att en sammanfattning av ca 200 äldre folkslag resulterade i 20-40 E% kolhydrater. Lägg där till att intaget varierade beroende på tillgång och årstider. Min amatörmässiga bedömning är att kroppen fixar mjölkinnehållet per automatik. Det enda jag har hört är som Karin är inne på i 7-kvinnors-studien att fetthalten kan skilja lite grann. När det gäller ditt egna intag så beror det förstås på vad man äter. Men rent generellt tycker jag att man ökar sitt näringsintag med LCHF genom ett ökat intag med näringsrika livsmedel såsom ägg, blomkål, broccoli, paprika med mera. Man bör även, som Karin är inne på, äta lite frön och nötter på grund av mineralintaget av exempelvis magnesium och selen. Ja, ja, detta var bara min amatörkommentar. 🙂

 3. #3 av Anna S, 2013-05-06 - 11:06

  Rebecka,

  Jag ammar min två månader gamla son och äter ganska strikt lchf-kost. Jag konstaterar att både jag och bebisen mår prima och att amningen funkar bra. Han blir större och större och jag mindre och mindre:) Jag är nu, efter två månader, tillbaka till den vikt jag hade före graviditeten och som jag trivs med. Jag kommer att fortsätta med lchf eftersom jag tycker den kosten ger fantastiska hälsoeffekter och eftersom maten är god och gör mig mätt.

  Tack för en bra artikel förresten.

  Med vänlig hälsning, Anna

(publiceras inte)