Farligt att fasta med ledproblem?

Publicerat söndag, 09 maj 2010

Hej!
Jag har kollegor som varit på mig om att haka på en fasta de tänkt ta sig an för att rena sina kroppar. en fasta som också ska vara en start på en kolhydratfattigare kost. Jag har funderat på att haka på men är lite orolig över mina leder som jag brukar tycka blir sämre när jag äter för lite. Finns det några dokumenterade risker med att fasta när man har ledproblem? Mina problem är dels lätt inflammatoriska samt artrosliknande, / Andreas

Fasta är ingen långsiktig lösning.

Hej, Andreas!

Det är en intressant fråga du ställer! De studier jag har läst inom området är gjorda på patienter med reumatoid artrit (RA). Ämnet är tyvärr inte så väl undersökt och det som finns är svårt att sammanställa och göra en konklusion av p g a brister i studiedesign. År 2009 gjordes en review av Hagen et al som sammanställde studier som undersökt olika typer av kostmodifikationer och dess påverkan på RA.  Det man undersökte var upplevd smärta, fysisk funktion, morgonstelhet samt kroppsvikt. Av totalt 15 studier var det två stycken som undersökte hur fasta i 7-10 dagar, följt av ett antal månaders vegansk/vegetarisk diet, påverkade ovannämnda variabler. Av dessa två studier var det en som fann upplevd minskad smärta hos deltagarna som gick på 7-10 dagars fasta följt av 13 månaders vegansk/vegetarisk diet, jämfört med kontrollgruppen som åt som de brukade.

Smärtupplevelsen undersöktes tre veckor in i studien samt vid studiens avslut men det var först vid den sista mätningen som minskad smärta noterades. Det är därför svårt att säga hur mycket själva fastan bidrog till smärtminskningen och hur stor roll den vegetariska dieten spelade. Värt att notera är att det var ganska stora avhopp inom grupperna, vilket kan tyda på att vissa deltagare mådde sämre av interventionen. Gällande lågkolhydratskost och ledbesvär så har jag inte funnit någon studie som undersökt detta.

Jag kan inte finna några dokumenterade risker med att fasta vid ledbesvär men om du själv upplever att du mår sämre av att fasta så skulle jag avråda dig från att göra det. Fasta är vidare ingen långsiktig lösning eftersom du bara fastar i en övergående period.

, , , , , ,

  1. #1 av Pekka Karvonen, 2020-09-06 - 19:48

    “Fasta är vidare ingen långsiktig lösning eftersom du bara fastar i en övergående period.”
    Så periodisk fasta kan man inte med framgång köra livet ut?

(publiceras inte)