Frustrerad över utebliven viktnedgång! » Fysisk inaktivitet är kopplat till flera sjukdomar och metabola rubbningar som vissa typer av cancer, högt blodtryck, typ 2 diabetes, skört skelett och hjärt-kärlsjukdomar.

  1. Inga kommentarer än.
(publiceras inte)