Gastric bypass operation utan direkt fetma?

Publicerat fredag, 30 november 2012

Hejsan,
Jag är 20 år och väger ca 68, längd 1,58. Jag funderar på att göra bypassoperation i utlandet, vad är konsekvenserna när man inte har direkt fetma?

Hej!

Komplikationerna för kirurgi varierar beroende av vilken typ av operation som utförs.

Baserat på dina längd- och viktuppgifter har du ett BMI på ca 27. Detta innebär att du har en lätt övervikt på 5,5 kg. De medicinska kriterier som finns för att få utfärdat en kirurgisk operation som bypass är ett BMI på över 40 eller ett BMI på minst 35 med tilläggsdiagoser som exempelvis insulinkrävande typ 2 diabetes eller högt blodtryck som ej kan kontrolleras med enbart medicin.

Att utföra en operation som till exempel gastric bypass kräver lika stor livsstilsförändring (kost + motion) som en vanlig traditionell viktreduktion och är ingen “quick fix” som ska tas lätt på. Många gånger finns motivationen för själva operationen men motivationen för att utföra dessa livsstilsförändringar är viktigast och även det som i slutändan för till att man bibehåller sin viktnedgång och hälsa. Komplikationerna för själva kirurgin varierar beroende av vilken operation som utförs.

Detsamma gäller viktnedgång. Generellt sett räknar man med att en viktnedgång på 50-70% av övervikten hos obesa patienter är möjlig, beroende av typ av operation. För att nå normalt BMI skulle du behöva gå ned ca 5,5 kg. Denna viktnedgång kan du lika gärna få på ett billigare och hälsosammare sätt med hjälp av en personlig tränare och en dietist/nutritionist. Det finns inga belägg för att du som i övrigt frisk 20-åring med ett BMI på 27 skulle få denna typ av operation.

Jag avråder dig starkt från att låta utföra denna typ av operation på dig.

, , , ,

  1. #1 av petra larsson, 2014-03-18 - 16:12

    hej jag är en tjej på 33 år 168 cm lång vikt 116kg, jag funderar på och göra en gastric bypass, jag är dock glutenintolerant.
    Är det svårare efter en gastric op att anpassa sig när man är gluten
    tack

(publiceras inte)