Bra mat för mig med gikt?

Publicerat tisdag, 30 maj 2023

Hej

Jag har diagnostiserats med gikt och har också lite övervikt. Det har känts jobbigt att då den här diagnosen, inte minst då den kopplas ihop med dåliga levnadsvanor. Jag tycker att jag är ganska måttlig och försöker röra på mig. Jag har inte heller druckit mer än ”genomsnittet” i mitt liv. Jag har alltså inte varit någon storkonsument, varken av öl eller vin.  Jag skulle gärna vilja få vägledning för en bättre hälsa. Finns det någon speciell kost som är särskilt bra för oss med gikt, och i så fall vad är det? Förutom alkohol undrar jag om det är något annat jag bör undvika. Jag skulle behöva gå ner några kilo i vikt, det vore hälsosamt, men det är lättare sagt än gjort. Tar gärna emot några goda råd.

Per-Erik.

 

Hej, Per-Erik!

Vid förhöjda nivåer av urinsyra i kroppen kan urinsyrekristaller bildas, vid urinsyregikt har detta skett i lederna vilket ofta är mycket smärtsamt. Utöver livsstilsfaktorer kan andra sjukdomar, läkemedelsbehandling eller genetik öka risken för urinsyregikt.

Illustration av podagra (urinsyregikt i stortån) av James Gillray år 1799.

EULAR, den europeiska föreningen för hälsoprofessioner och patienter med reumatiska sjukdomar, publicerade år 2022 en systematisk översiktsartikel över kostens inverkan på reumatiska sjukdomar (1). Denna litteraturgenomgång fann endast ett par interventionsstudier på deltagare med urinsyregikt, med låg eller mycket låg evidensgradering. Efterföljande EULAR-riktlinje påpekade att det behövs mer nutritionsforskning (2).

Tidigare fokuserades det mycket på purinreducerad kost (puriner är ett ämne/byggsten som finns i nukleinsyror, som ingår i bland annat DNA- och RNA-molekyler, och vars produkt i kroppen blir urinsyra). Men i regel produceras en majoritet av urinsyran genom nedbrytning av kroppsegna puriner, och cirka en tredjedel kommer från kosten (3). I många fall är problemen därmed mer relaterat till minskad utsöndring än för högt intag via kost (3), och läkemedelsbehandling blir det viktigaste för att sänka urinsyranivåerna. Animalier med extra högt innehåll av puriner, som generellt sett ändå kan undvikas, är främst inälvsmat som lever och njure.

Litteraturen antyder att risk för urinsyregikt verkar öka vid högt intag av animalier, medan samma effekt inte setts vid intag av protein från vegetabilier (4, 5). Därför rekommenderas att öka intag av vegetariska proteinkällor som exempelvis bönor, linser, baljväxter och fettreducerade mejeriprodukter och att hålla det animaliska intaget måttligt.

Som du skriver i din fråga är en viktig punkt att undvika – eller i vart fall skära ned på – intag av alkohol. Alkohol minskar kroppens utsöndring av urinsyra. I synnerhet brukar det rekommenderas att vara måttlig med intaget av öl, då öl förutom alkohol i tillägg innehåller en hög halt av puriner.

Övervikt hänger ofta ihop med förhöjda urinsyranivåer, en långsam viktnedgång (förslagsvis cirka 0.5 kg/vecka) rekommenderas i dessa fall. Undvik fasta eller snabb viktnedgång då detta tillfälligt ökar halten urinsyra.

Sockersötade drycker (som innehåller fruktos) ökar produktionen av urinsyra samt bidrar oftast med energi utan näring. Både för att nå minskad urinsyra samt för att gå ned i vikt rekommenderas att undvika läsk, sötade drycker och juice. Grönsaker och frukt kan och bör däremot inkluderas i kosten. Se även till att dricka nog med vatten, så att njurarna kan arbeta bra och du kan kissa ut urinsyran.

Om du eller din behandlare bedömer att du behöver gå igenom din kost mer noggrant, eller om din läkare anser att du kan vara hjälpt av en kost med reducerat purininnehåll, så be om en remiss till dietist som kan göra detta mer detaljerat och på individbasis hitta ett upplägg som passar.

Generella råd för att gå ned i vikt kan vara att undvika sockersötade livsmedel, raffinerade produkter, välja fettreducerade livsmedel och fullkornsprodukter samt inkludera mycket grönsaker i kosten och använda rent vatten som törstsläckare.

Lycka till vidare!

Denna fråga kom från Reumatikervärlden – Reumatikerförbundets medlemstidning, som publicerat hela eller delar av detta svar.

Referenser

  1. Gwinnutt JM, Wieczorek M, Rodríguez-Carrio J, Balanescu A, Bischoff-Ferrari HA, Boonen A, et al. Effects of diet on the outcomes of rheumatic and musculoskeletal diseases (RMDs): systematic review and meta-analyses informing the 2021 EULAR recommendations for lifestyle improvements in people with RMDs. RMD Open. 2022;8(2).
  2. Gwinnutt JM, Wieczorek M, Balanescu A, Bischoff-Ferrari HA, Boonen A, Cavalli G, et al. 2021 EULAR recommendations regarding lifestyle behaviours and work participation to prevent progression of rheumatic and musculoskeletal diseases. Annals of the Rheumatic Diseases. 2023;82(1):48-56.
  3. Raymond JL, Morrow K. Krause and Mahan’s food & the nutrition care process. 15th edition. ed: St. Louis, Missouri : Elsevier; 2020.
  4. Choi HK, Atkinson K, Karlson EW, Willett W, Curhan G. Purine-rich foods, dairy and protein intake, and the risk of gout in men. N Engl J Med. 2004;350(11):1093-103.
  5. Belanger MJ, Wee CC, Mukamal KJ, Miller ER, Sacks FM, Appel LJ, et al. Effects of dietary macronutrients on serum urate: results from the OmniHeart trial. Am J Clin Nutr. 2021;113(6):1593-9.

 

, , , ,

  1. Inga kommentarer än.
(publiceras inte)