Vad är kornmaltextrakt? Är aromer farliga?

Publicerat lördag, 08 januari 2011

Hej! Jag undrar om kornmaltextrakt är farligt och i så fall vad är det som är farligt. Undrar även om aromer i olika matprodukter, är det farligt? Jag är extremt noga med vad jag stoppar i mig och vill inte ha massa kemikalier i mig, undrar om du vet något om detta. Tacksam för svar / Frida

Hej Frida!

Kornmaltextrakt används i livsmedel för den söta smakens skull.

Kornmaltextrakt används i livsmedel för den söta smakens skull. Kornmaltextrakt är en produkt av sädesslaget korn som används i matlagning och vid öltillverkning som en sirapsliknande ingrediens. Det framställs genom att malten blandas med varmt vatten som sedan får avdunsta och som när det torkat benämns som maltextrakt.

Personer med celiaki bör vara uppmärksamma på att malt innehåller gluten. Kornmaltextrakt kan innehålla gluten men i så små mängder att det vanligtvis anses glutenfritt, se gärna tidigare artikel om kornmaltsextrakt.

Aromer tillsätts i livsmedel för att påverka smak och doft. Fram till den 20 januari 2011 gäller de svenska reglerna för hur aromer får användas i livsmedelsindustrin. Efter det gäller EU:s gemensamma förordning. Denna förordning innebär att Efsa, European Food Safety Authority, har kontrollerat och säkerhetsställt vilka aromer som får användas. Dessa ska inte innebära någon hälsorisk för konsumenterna. På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer kring det nuvarande svenska reglementet om aromämnen samt om EU:s nya gemensamma förordning: http://www.slv.se/sv/grupp2/Livsmedelsforetag/Aromer/

,

  1. Inga kommentarer än.
(publiceras inte)