Vegetarisk kost till dement mor?

Publicerat torsdag, 04 augusti 2011

Hej

Min mor är 85 år och bor på ett äldreboende för dementa. Hon är varken smal eller tjock utan rätt lagom i vikt/kroppshydda. Hon har sedan 1970 ätit mest vegetariskt samt kyckling och fisk. Vi i familjen har alltid haft för avsikt att se till att mor får fortsätta äta det hon själv skulle valt om hon ännu var fullt klar. Det har vi också meddelat boendet där hon har bott.

Nu är det andra gången som man byter avtal och en ny utförare tar hand om hemmet. I stället för att en firma levererar maten har man nu börjat laga maten på boendet, vilket i sig är positivt. Men man sade öppet till oss att de inte kan detta med att laga vegetarisk mat… Så jag bad dem sätta ihop en meny och lämna in den till en dietist som skulle kunna bedöma att menyn är genomtänkt och ger den näring som behövs.

Svaret, som gavs från dietisten via en sköterska, kändes som 20 år gammalt. Dietisten menade att då dementa har högre ämnesomsättning så behöver de äta allt som serveras – alltså föreslog de att mor ska ha samma kost som alla de andra. De pratade om att det är mindre näring i t.ex. baljväxer och svårare att ta upp för dementa. Också att äldre upplever sojaprodukter som torra… Och så avlutades bedömningen med att sköterskan sade att den som inte får tillräckligt kan bli undernärd.

Själv är jag helvegetarian sedan 30 år och anser, även om jag inte har någon formell utbildningsgrad, att jag kan mycket om vegetarisk kost – håller till och med i vegetariska matlagningskurser. Men ämnet dementa, vegetarisk kost och näringsintag kan jag inte något om sedan tidigare och där är min fråga.

Vi har alltså inte för avsikt att mor ska bara ha vegetariskt utan kanske till 50%. Resten fisk, kyckling, även nötkött ibland, gröt, och så vidare.

Så nu vill jag kolla med någon mer dietist. Tack för svar.

Hej Per!

Först och främst tänkte jag be dig ta i beaktandet att jag varken har tillgång till din mors labbvärden, sjukdomshistoria eller menyplan. Jag vet heller inte vad för information som har förmedlats från dietisten via sjuksköterskan och er. Med det sagt så kan jag dock fortfarande informera dig lite om vad som sker när man blir äldre och de problem som eventuellt kan uppstå i teorin (och även i praktiken) när man följer en vegetarisk kost.

När man blir äldre minskar kroppens förmåga att ta upp och omsätta vissa näringsämnen i kosten.

När vi åldras så minskar andelen muskler i kroppen vilket resulterar i att vi får en lägre ämnesomsättning (förbränning av energi i form av kalorier). Detta leder till att vårt energibehov minskar, framför allt om vi också blir mindre aktiva i vardagen. Dock minskar inte vårt behov av protein, nyttiga fetter, vitaminer och mineraler. Det kan till och med vara så att vi behöver ännu mer näring än tidigare då våra kroppar blir lite mindre effektiva i att ta upp den näring som vi får i oss via kosten. Det blir med andra ord ännu viktigare att vi får i oss mat som ger mycket näring även vid en liten volym.

I samband med åldrandet ökar risken för att utveckla perniciös anemi (vitamin B12-brist). Denna brist orsakas av att magen slutar bilda tillräckligt av ett protein vid namn “intrinsic factor” som vi behöver för att kunna ta upp vitamin B12 ur kosten. Som du kanske vet orsakar brist av detta vitamin bland annat neurologiska skador som, om bristen är långt gången, är irreversibla. Hos äldre är det därför extra viktigt med antingen ett regelbundet intag av vitamin B12-tillskott, tillräcklig mängd av B-12 berikade växtprodukter eller intag av animaliska livsmedel som innehåller rikligt av vitaminet (i ert fall fisk och kyckling). Även mejeriprodukter innehåller vitaminet och ett glas mjölk ger lika mycket B12 som 80 gram torsk. Hos äldre vegetarianer är det därför extra viktigt med en god och säker vitamin B12-källa som dagligen inkluderas i kosten. Det lättaste sättet att tillgodose sitt behov är genom ett tillskott.

Ett annat problem är vitamin D eftersom behovet kan vara svårt att täcka för dem som inte äter fet fisk regelbundet. Dessutom avtar kroppens egna förmåga att bilda vitamin D från solens strålar i och med att vi åldras. Som du kanske vet är vitamin D viktigt både för vår ben- och muskelhälsa. Det finns dessutom vetenskapligt stöd för att brist på vitamin D kan leda till muskelsvaghet hos äldre. Skulle din mor serveras fet fisk flera gånger i veckan (och i tillägg få vitamin D-berikade mejeriprodukter) på boendet vore risken för vitamin D-brist liten. Har hon dessutom haft bra värden är detta en indikator på att hennes vitamin D-intag är adekvat, eller i alla fall var det vid den tidpunkt som proverna togs. Dock kan det vara bra att flika in här att Svenska Livsmedelsverket rekommenderar att man ger äldre som aldrig eller sällan är ute i solen ett vitamin D-tillskott på ca 10 mikrogram dagligen för att säkerställa intaget av vitaminet.

Jag har ingen erfarenhet av dementa eller deras ämnesomsättning men jag har aldrig läst eller hört någonstans att dementa skulle ha ett sämre upptag av näring från baljväxter jämfört med icke-dementa äldre. Däremot kan dementa glömma bort att de ska äta och därigenom kanske äta mindre än friska äldre skulle ha gjort. Detta i sin tur kan självklart minska näringsintaget. Det som dietisten kan ha syftat på var kanske upptaget av järn i baljväxterna som också försämras när man åldras i och med att produktionen av magsyra avtar. Magsyran hjälper bland annat till att frigöra vitamin B12 från proteinrika livsmedel samt konverterar icke-hemjärn (vegetabiliskt järn) till en form som kroppen kan tillgodogöra sig.

Om din mor får en till 50% vegetarisk kost med ett inslag av kyckling, kött eller fisk ser jag ingen god anledning till att hon inte kan få serveras denna typ av kost på boendet. Med detta måste jag tillägga att det beror helt på vad det är för mat som verkligen serveras samt hur mycket av den mat som serveras som din mor faktiskt äter.

Troligtvis ville er dietist helt enkelt försäkra sig om att din mor får bästa möjliga näring och undviker brist så gott som det går. Med det lilla hon hade att gå på kan jag förstå att hon ville vara försiktig i sitt utlåtande, precis som jag nu har varit.

, , , , ,

  1. Inga kommentarer än.
(publiceras inte)