Hur påverkar intag av gluten min reumatiska sjukdom?

Publicerat onsdag, 20 december 2023

Hej! Jag vet att det talas mycket om kost idag och det finns många olika råd som går emot varandra. Det är svårt att förstå forskningen och olika experter säger olika saker. Jag är nyfiken på det här med gluten. Många som är intresserade av hälsa utesluter ju gluten idag. Jag undrar om gluten kan påverka inflammation i kroppen och i så fall också vara bra att utesluta om man har reumatism? Vad är det i så fall i gluten som skulle vara så dåligt? Glutenfria produkter innehåller ju mycket annat, ofta majs eller bovete. Vad blir det för skillnad då egentligen?

Tack på förhand

/ Mikaela

Hej, Mikaela!

Bild på bröd som innehåller gluten

Inom nutrition och hälsa finns det många hypoteser och teorier om vad som är mest hälsosamt. När nya studier kommer kan nuvarande kunskap behöva revideras. Jag försöker nedan delge vad som är dokumenterat i dagsläget.

Det finns en handfull interventionsstudier som testat glutenfri kost hos personer med reumatisk sjukdom, men då i kombination med andra åtgärder. Mig veterligen finns ännu ingen väldesignad interventionsstudie som fokuserat på just glutenfri kost vid reumatisk sjukdom. Det pågår dock just nu i Frankrike en väldesignad (randomiserad kontrollerad) interventionsstudie på glutenfri kost hos personer med ankyloserande spondylit, men det finns ännu inga publicerade resultat. Glutenfri kost rekommenderas inte för att minska inflammation vid reumatiska sjukdomar i dagsläget .

Den senaste litteraturgenomgång som presenteras i nordiska näringsrekommendationer (publicerade i juni år 2023), anger tvärtom att intag av fullkornsprodukter är förenade med positiva hälsoeffekter. De beskriver där en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom, typ-2 diabetes och kolorektalcancer. Därför rekommenderar man ett intag på minst 90 gram per dag. I praktiken täcks fullkornsintaget i Sverige till stor del av gluteninnehållande sädesslag (vete, råg och korn).

Det går förstås utmärkt att äta näringsrikt och följa en glutenfri kost också, exempelvis kan fullkornsprodukter av hirs, quinoa, bovete, amarant, teff, durra eller glutenfri havre vara alternativ.

Denna fråga kom från Reumatikervärlden – Reumatikerförbundets medlemstidning, som publicerat hela eller delar av detta svar.

 

Centrala referenser till denna text:

, ,

  1. Inga kommentarer än.
(publiceras inte)