Mjölk – lågt GI?

Publicerat måndag, 11 maj 2009

Mjölk är bra naturlig föda, jag fick höra någonstans att mjölk skulle påverka blodsockret negativt?. Det måste ju vara helt galet. mjölk som har lågt GI och innehåller en massa naturliga essentiella näringsämnen!

Hej, du ställer en relevant fråga, jag utgår från att frågan gäller friska individer.  Mjölk har ett lågt GI-värde, och många tar därför för givet att mjölk ger en långsam blodsockerhöjning och långsam omsättning i kroppen. Detta är sanning med modifikation.

GI-värde räknas ut genom att mäta hur mycket blodsockret höjs, på fastande mage, efter intag av olika kolhydrater jämfört med antingen glukos eller vitt bröd. Oftast motsvaras blodsockerhöjningen av en jämvärdig insulinutsöndring, mjölk är i detta avseende ett undantag. Den relativa insulinutsöndringen av mjölk har visats stiga med flera gånger vad som förväntats baserat på dess GI-värde. Mjölkprotein ger signaler till kroppen att utsöndra insulin, som bland annat sänker blodsockernivån.

Mjölk har visserligen ett lågt GI värde, men detta beror på att insulinutsöndringen gör att blodsockret sjunker så snabbt att den uträknade totala höjningen blir låg. En skandinavisk studie från år 2004 på unga friska individer undersökte hur olika proteiner i maten påverkade blodsockersvaret. Där sågs sockret i mjölk omsättas snabbare än referensen, vitt bröd. Tack vare att blodsockret så snabbt sjunker ner under utgångsläget efter mjölkbelastningen får mjölk ett lågt GI-värde.

GI mätning: Mjölk är förtydligad med blå linje, vitt bröd med röd linje

En svaghet med GI-värden är att det inte säger något om när blodsockret når sin topp och när det går under utgångsläget. Personer med frisk bukspottskörtel får alltså ett lågt blodsocker,  men det betyder inte att mjölk nödvändigtvis ger en liten blodsockerstegring hos till exempel diabetiker. GI-svaret från mjölk är dock inget man som frisk person behöver bry sig så mycket om.

att personer med frisk bukspottskörtel får ett lågt blodsocker, men att det inte betyder att mjölk nödvändigtvis ger en långsam blodsockerstegrin

, , ,

  1. Inga kommentarer än.
(publiceras inte)